روحانی در جلسه هیات دولت:
جایگاه و قدرت ملت ایران بعد از یکسال و نیم فشار روشن‌تر و رفیع تر شده است

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز و باوجود مظلومیت و فشار به این ملت، روز عزت ملت ایران است، تصریح

بیشتر بخوانید