وزیر صمت:
در تولید فولاد به پایداری رسیدیم

وزیر صمت با بیان اینکه در برخی از صنایع مثل فولاد به این پایداری رسیدیم، گفت: باید در صنعت آلومینیوم نیز به همین مرحله برسیم بنابراین همه انرژی باید بر صنایع پایین دست و بالادست متمرکز شود.

به گزارش آوای صنعت،  سیدرضا فاطمی امین در مراسم جشن دستیابی به ظرفیت 300 هزار تن آلومینیوم جنوب اظهارداشت: در برهه ای از زمان هستیم که باید بر یکپارچگی صنعت و معدن تمرکز داشته باشیم و امروز دغدغه پایداری و تکمیل این صنعت را دارم.

وی با بیان اینکه در برخی از صنایع مثل فولاد به این پایداری رسیدیم، گفت: باید در صنعت آلومینیوم نیز به همین مرحله برسیم بنابراین همه انرژی باید بر صنایع پایین دست و بالادست متمرکز شود.

وزیر صمت با بیان اینکه این آمادگی برای حمایت و تمرکز صنایع در وزرات صمت وجود دارد، افزود: باید یک جریان مطمئن در تامین مواد اولیه ایجاد کنیم و فعالان این صنعت بر یکپارچگی و پایداری تمرکز کنند و در وزارت خانه نیز این آمادگی وجود دارد که حمایت کند.

مصطفی محمدنجار، مشاور عالی وزیر دفاع با بیان اینکه از خوشحالی مردم خوشحال هستیم چون مردم ولی نعمت ما هستند و باید اسباب شادی آنها را فراهم کنیم، اظهارداشت: امروز 300 هزار تن آلومینیوم انجام شده اما باید صنایع بالادست و پایین دست باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه می توان در آینده شهرک صنعتی کاملی باشیم تا زنجیره تولید کامل بشود، گفت: می توان فازهای دوم و سوم هم انجام شود و نیروگاه نیز راه اندازی شده است.

مشاور عالی وزیر دفاع با بیان اینکه باید آب، برق و جاده تامین شود که برق با نیروگاه تامین می شود، افزود: آب الان کافی است اما برای فازهای بعدی نیاز است که اقدامات بیشتری انجام گیرد.

نایب رئیس مجلس : منطقه لامرد می تواند به یک عسلویه بزرگ در خشکی تبدیل شودعملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد با اعتبار 15 هزار میلیارد تومان آغاز شدجشن تکمیل ظرفیت بزرگترین کارخانه آلومینیوم جنوب در لامرد برگزار می شود + جزئیات

وی گفت: جاده نیز در دست اقدام است که ایجاد بندری برای خود منطقه و کارخانه نیز می تواند بحث صادرات و حمل و نقل را تسریع کند.