مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات تشریح کرد:
اهمیت غلبه اراده کارشناسی بر اراده سیاسی در حوزه FATF

بیانیه وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا در مورد اتخاذ سازوکارهای جدید برای تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران،

بیشتر بخوانید