روحانی دستورالعمل های مبارزه با کرونا را به وزارتخانه های مرتبط صادر کرد

رئیس جمهور در تماس تلفنی با استانداران چهار استان کشور، ضمن دریافت گزارش دقیق از فعالیتهایشان در ارتباط با اجرای

بیشتر بخوانید