ایران در جایگاه نهم از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی قرار گرفت

کشور ایران با 65 گیگاوات نیروگاه حرارتی منصوبه در جایگاه نهم دنیا قرار دارد. به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت

بیشتر بخوانید