تقدیر استاندار مازندران از عملکرد بانک صادرات

​استاندار مازندران در همايش تجليل از صادركنندگان نمونه این استان، از عملکرد بانک صادرات ایران در حمایت از تولیدکنندگان قدردانی

بیشتر بخوانید