بازسازی خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین با کمک فولاد مبارکه

با حضور نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه و مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه و هیئت همراه ، ساختمان بازسازی شده

بیشتر بخوانید