بانک گردشگری پیشگام در پرداخت تسهیلات کرونا/ رشد 373 درصدی تعداد و 588 درصدی مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران

بانک گردشگری در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران ( معرفی شده در سامانه وزارت راه و شهرسازی) پیشگام بوده و

بیشتر بخوانید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد
تحول در نظام توزیع با شکل‌گیری مجموعه‌های متمرکز و شناسنامه‌دار

نیاز به تحول در نظام توزیع کشور کاملا محسوس و اجرای آن ضروری است. لازمه این تحول که موجب کاهش

بیشتر بخوانید