اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی زمینه‌ ساز بازگشت اعتماد به صنعت هتلداری

مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) با اشاره به خسارت عظیم صنعت گردشگری به دلیل شیوع بیماری کرونا، اجرای شیوه‌نامه‌های

بیشتر بخوانید