قائم مقام وزیر صمت در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی تاکید کرد :با محدودیت و ممنوعیت واردات از ساخت داخل حمایت خواهیم کرد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: امروز کانون جنگ اقتصادی حاضر

بیشتر بخوانید