طرح پایش سلامت کارکنان نفت مناطق مرکزی

طرح پایش سلامت کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مبادی ورودی ساختمان‌های این شرکت با هدف تشخیص زودهنگام مبتلایان

بیشتر بخوانید