تعلل برای صدور کارت سوخت توجیهی ندارد

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی انرژی تاکید کرد که تعلل دو ماهه برای صدور کارت سوخت توجیهی

بیشتر بخوانید

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
مردم نگران سهمیه سوخت خودروها نباشند، تا ۳۶۰ لیتر قابل ذخیره است

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: سهمیه سوخت خودروهای شخصی تا ۶ ماه و تا سقف

بیشتر بخوانید