خرید اقساطی تولیدات 14 شرکت داخلی با طرح «همیاران سپهر» بانک صادرات ایران

تعداد شرکت‌های تولیدی و خدماتی طرف قرارداد با طرح «همیاران سپهر» بانک صادرات ایران به 14 شرکت رسید و متقاضیان

بیشتر بخوانید