معاون اقتصادی بانک مرکزی
تعویق ۳ماهه بازپرداخت وام‌ها مشمول وام مسکن و خودرو نیست

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در وامهای افراد حقیقی، فقط وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج مشمول تعویق۳ماهه در بازپرداخت است، گفت:

بیشتر بخوانید