مرحله دوم طرح اجرای نظام استانداردسازی محصولات دانش بنیان آغاز شد

نشست اختصاصی تبیین روند اجرای نظام استانداردسازی محصولات دانش بنیان و آغاز مرحله دوم اجرای طرح در 12 استان کشور

بیشتر بخوانید