مدیرعامل آب و فاضلاب کشور:پرداخت بخش زیادی از مطالبات سال گذشته پیمانکاران آبفا

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: بخش زیادی از مطالبات سال گذشته پیمانکاران آبفا به زودی از طریق اوراق

بیشتر بخوانید