پژوهشگاه فضایی ایران
ساخت تراسترهای پیشرانه سامانه‌های فضایی در کشور

رییس پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد: دانشمندان جوان فضایی در پژوهشگاه فضایی ایران، موفق به طراحی و ساخت تراسترهای شیمیایی

بیشتر بخوانید