بزرگترین خط تولید پنل‌های خورشیدی در کشور راه‌اندازی می شود

دبیر چهارمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به اینکه همزمان با برگزاری این رویداد بین‌المللی، هیئتی بلندپایه اتحادیه

بیشتر بخوانید