اولین گروه از کودکان بی‌سرپرست پناهجو از یونان راهی غرب اروپا شدند

پس از آن‌ که ماه گذشته هشت کشور اتحادیه اروپا داوطلبانه اعلام کردند که ۱۶۰۰ کودک بی‌سرپرست مقیم اردوگاه‌‌های پناهندگی

بیشتر بخوانید