ظرفیت تولید نفت میدان یاران شمالی با نصب حداقل ۶ پمپ درون‌ چاهی افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از تأمین ۲۰ دستگاه پمپ درون‌چاهی برای نصب در میدان یاران شمالی خبر داد

بیشتر بخوانید