مديرتوليد پلي اتيلن سنگين جم خبرداد:
پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم در سال 98 رکورد زد

رئیس بهره برداری پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم ، این واحد در سال 98 موفق به ثبت رکورد تولید 308

بیشتر بخوانید