دستور شریعتمداری به مدیران وزارت کار جهت پس گرفتن شکایت از خبرنگاران

هم زمان با روز خبرنگار، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمام مدیران وزارت دستور داد شکایات

بیشتر بخوانید