انتشار گازهای آلاینده مشعل های نفت و مدفن پسماند در غرب و شرق اهواز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز با اشاره به دودگرفتگی بخش هایی از این شهر در روزهای گذشته گفت: این

بیشتر بخوانید