ابتکار مهندسان ایرانی در تولید تجهیزات کوچک نیروگاهی با پرینتر سه بعدی

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت: مهندسان و کارکنان نیروگاه شهیدرجایی با تأمین قطعات مورد نیاز برای ساخت یک پرینتر سه بعدی،

بیشتر بخوانید