پروژه پلمپ هوشمند نفتکش‌ها در منطقه البرز بررسی شد

پروژه پلمپ هوشمند نفتکش‌ها در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در حال برررسی است و به همین منظور

بیشتر بخوانید