با تکیه بر توان داخلی یکی از بزرگترین پروژه های زیست محیطی کشور در حال اجراست

یکی از بزرگترین پروژه های زیست محیطی کشور با تکیه بر توان داخلی در شرکت توسعه فراگیر سناباد اجرا می

بیشتر بخوانید