پروژه نفتی قطب شمال روسیه ۱۰ تریلیون روبل هزینه دارد

معاون وزیر انرژی روسیه گفت پروژه نفتی جدید قطب شمال به رهبری رزنفت، بزرگترین تولید کننده نفت روسیه، نیاز به

بیشتر بخوانید