قطاری که به رونق اقتصادی کمک می‌کند؛راه‌آهن بوشهر – شیراز در انتظار فاینانس

پروژه راه‌آهن بوشهر – شیراز از مطالبات اصلی مردم استان بوشهر است که سال‌ها دست‌نخورده مانده بود و اکنون بار

بیشتر بخوانید