مدیر برق شهرستان سیرجان عنوان کرد:
مشارکت شرکت گل گهر در اجرای پروژه شهر نور در سیرجان

مدیر برق شهرستان سیرجان گفت: پروژه شهر نور بر اساس تفاهم نامه ای بین استانداری کرمان، شرکت معدنی و صنعتی

بیشتر بخوانید