مشارکت شرکت فولاد مبارکه در پروژه شیرین‌سازی آب خلیج فارس و انتقال آن به اصفهان

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، به منظور کاهش مصرف آب خام، پروژه شیرین‌سازی و

بیشتر بخوانید