بنادر ایران برای اتصال تاجیکستان به آب‌های آزاد آمادگی دارند

محمد اسلامی در پاسخ به درخواست سفیر تاجیکستان برای اتصال به آب‌های آزاد، از آمادگی بنادر ایران به‌منظور تحقق این

بیشتر بخوانید