وزیر نیرو خبر داد:تامین برق 25 هزار خانوار عشایر تا پایان دولت دوازدهم

وزیر نیرو گفت: تا پایان دولت دوازدهم با صرف اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان برق 25 هزار خانوار عشایر

بیشتر بخوانید