هواپیمای مدیران صنعت پتروشیمی به دلیل نقص فنی در شیراز به زمین نشست

عصرامروز دوشنبه هواپیمای حامل مدیران صنعت پتروشیمی که از تهران به سمت عسلویه درحال پرواز بود به دلیل نقص فنی

بیشتر بخوانید