تعلیق 2 هفته ای پروازهای ایران به انگلستان

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تشخیص وزارت بهداشت، پروازها به مقاصد انگلستان به مدت دو هفته تعلیق می

بیشتر بخوانید