عضویت زنگنه در پدافند غیرعامل کمیسیون انرژی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل با اختیارات فرادستگاهی در این کمیسیون بررسی شد، گفت:

بیشتر بخوانید