در همایش پدافند غیرعامل بنادر کشور مطرح شد؛
دستگاه های اجرایی در صف اول طراحی، برنامه ریزی و اجرای پدافند غیرعامل هستند

دستگاه های اجرایی در صف اول طراحی، برنامه ریزی و اجرای پدافند غیرعامل هستند/ متخصصان امور اقتصادی در مقطع فعلی،

بیشتر بخوانید