از ابتدای سال تاکنون؛بیش از ۱۹۰ کارت سوخت در منطقه البرز مسدود شد

با بررسی‌های دوره‌ای و حضور کارشناسان منطقه البرز در جایگاه‌های عرضه سوخت مایع، از ابتدای سال تا کنون، بیش از

بیشتر بخوانید