مجهز شدن فروشندگان روستایی نفت سفید در زنجان به کارتخوان بانکی

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان گفت: فروشندگان روستایی نفت سفید به دستگاه کارتخوان بانکی مجهز می‌شوند. به گزارش

بیشتر بخوانید