در پی راه‌اندازی ایمن تحقق یافت؛
ثبت رکورد 26 میلیون نفر ساعت کارکرد بدون حادثه در پتروشیمی لردگان

مدیرعامل پتروشیمی لردگان از ثبت رکورد بیش از 26 میلیون نفرساعت کارکرد بدون حادثه در پیش راه اندازی کامل این

بیشتر بخوانید