همکاری پتروشیمی مروارید در تجهیز بیمارستان ها

شرکت پتروشیمی مروارید به همراه دیگر شرکت های پتروشیمی منطقه پارس در راستای مسئولیت های اجتماعی و به منظور مشارکت

بیشتر بخوانید

پتروشیمی جم میزبان مدیران حقوقی پتروشیمی های منطقه پارس

سعیدی با اشاره به دو رویکرد مهم فعال و منفعلانه در حوزه مدیریت امور حقوقی گفت: رویکرد فعال یا همان

بیشتر بخوانید