مجتمع فولاد مکران نقش مهمی در توسعه سیستان و بلوچستان دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار گفت: مجتمع فولاد مکران به عنوان یک طرح بزرگ صنعتی در شرق کشور

بیشتر بخوانید