پتروشیمی‌ها نقش خود را به خوبی ایفا کردند

رئیس کمیسیون انرژی مجلس درخصوص نقش پتروشیمی‌ها در مقابله با ویروس کرونا، گفت: بخشی از نیازهای مرتبط با مواد ضدعفونی

بیشتر بخوانید

پتروشیمی‌ها،‌ منبع پایدار درآمد کشور

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحریم باعث افزایش هزینه صادرات محصولات پتروشیمی شده است،‌ گفت:‌

بیشتر بخوانید