سبحانی:
هگزان پتروشیمی‌های کشور با دانش ایرانی تامین می‌شود

رئیس هیئت مدیره هلدینگ HNT از راه‌اندازی واحد ۴۰ هزارتنی هگزان، ۱۰ هزار تنی پنتان و ۷ هزار تنی هپتان

بیشتر بخوانید