ساعت کاری کارکنان پتروشیمی‌های ماهشهر

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی طی نامه ای ساعت کار پرسنل روزکار شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

بیشتر بخوانید