دکتر پهلوانی مديرعامل پتروشيمی اميركبير شد

دكتر پهلواني مدير توانمند،پاكدست،خوشنام و از بدنه صنعت پتروشيمي مديرعامل شركت پتروشيمي اميركبير شد. به گزارش” آوای صنعت ”،  پهلواني مديري

بیشتر بخوانید