ماده پاک كننده تجهیزات الكتریكی در” شرکت ملی حفاری” بومی‌سازی شد

پژوهشگر امور مهندسی شركت ملی حفاری ایران موفق شد ماده پاک كننده تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی با كارایی بالا ویژه

بیشتر بخوانید