رئیس دیوان محاسبات کشور:راه آهن درهزینه کردها یکی از پاک‌ترین سازمان‌های کشور است

عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور از رونق و توسعه حمل و نقل ریلی حمایت می کند گفت:

بیشتر بخوانید