موفقيت شرکت پالایش نفت بندرعباس در دریافت گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی

شرکت پالایش نفت بندرعباس با توجه به عملکرد خود در بهینه­سازی مصرف انرژی بار دیگر موفق به دریافت گواهینامه انطباق

بیشتر بخوانید