اخراج مامور حراست پالایشگاه نفت آبادان

مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت از برکناری و بازداشت مامور حراست پالایشگاه نفت آبادان که در درگیری دیشب رفتار

بیشتر بخوانید