روغن “ترانسفورماتور توزیع” در ایرانول ساخته شد

مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو گفت: با همکاری بسیار خوب و متعهدانه پالایشگاه شهید تندگویان وزارت نفت و پالایشگاه شرکت

بیشتر بخوانید

لوله گذاری 16 اینچ نفتا از منطقۀ تهران به پالایشگاه شهید تندگویان

با لوله کشی روکار ارسال نفتا به پالایشگاه شهیدتندگویان ، خط قدیم و زیرزمینی که کار انتقال را در گذشته 

بیشتر بخوانید