پالایشگاه بندرعباس روی ریل بومی‌سازی قطعات

بومی‌سازی قطعات پالایشگاهی شرکت پالایش نفت بندرعباس یکی از جلوه‌های مقاوم‌سازی اقتصادی بوده که با خودباوری و اعتماد به دانش

بیشتر بخوانید

تدوین دستورالعمل مقابله با بیماری های واگیردار در پالایشگاه بندرعباس

دستورالعمل مقابله با شرایط اضطراری ناشی از بیماریهای واگیردار در شرکت پالایش نفت بندرعباس تدوین می شود. به گزارش” آوای

بیشتر بخوانید